Ιάσθαι

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΙΑΣΘΑΙ


 "Η επιδί
ωξη της τελειότητας επιτυγχάνεται με μικρές συνεχείς βελτιώσεις"

Αρχαίο Κινέζικο Ρητό


Το άρθρο του μήνα


ΙΑΣΘΑΙ, ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ 


ἰᾶσθαι τοὺς ἀσθενεῖς,
Η ΦΥΣΙΚH ΜEΘΟΔΟΣ IΑΣΙΣ...


Το ιατρείο βελονισμού Ιάσθαι δημιουργήθηκε από μια ομάδα ειδικών στο χώρο της υγείας, οι οποίοι με βάση τις αρχές της κινέζικης ιατρικής, της ομοιοπαθητικής, της ψυχολογίας και της διατροφής, πιστεύοντας στην θεραπευτική προσέγγιση και αντιμετώπιση ως ολότητας των σωματικών, ψυχικών και διατροφικών διαταραχών, προσφέρουν μια ιατρικά υπεύθυνη και πιστοποιημένη ενημέρωση και θεραπεία.


Η φιλοσοφία του ΙΑΣΘΑΙ βασίζεται στην ασθενό - κεντρική ιατρική, εστιάζοντας την ιατρική φροντίδα στις εξατομικευμένες ανάγκες και τις ανησυχίες του κάθε ασθενούς με αποτέλεσμα την δημιουργία μιας θεραπευτικής συμμαχία μεταξύ ασθενούς και ιατρού. Επίσης ο τρόπος σκέψης μάς ικανοποιεί πλήρως τον ορισμό του Π.Ο. Υ με αποτέλεσμα την πληρέστερη έκφραση των ικανοτήτων του ατόμου, δυνατότητα που δυστυχώς η κλασική δυτική ιατρική με τον κατακερματισμό βάσει ειδικοτήτων αδυνατεί να προσφέρει.


Η θετική έκβαση των θεραπειών μας είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής κατάρτισης και της πολυετής εμπειρία μας.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

          βελονισμός,
          ωτοβελονισμός,
          ηλεκροβελονισμός,
          βοτανοθεραπεία,
          ομοιοπαθητική.


ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΣ

Πλούσιες εξειδικευμένες κλινικές περιπτώσεις επιτυχίας!


Το ιατρείο του ιατρικού βελονισμού λειτουργεί σύμφωνα με την απόφαση 574/α4/1191/21-2-1980 & υ7/οικ./4270/25-6-96 του Υπουργείου υγείας.

ΓΙΑΤΙ ΙΑΣΘΑΙ; (να θεραπεύσει) 依娅史泰


"Ώσπερ οφθαλμός άνευ κεφαλής ου δει επιχειρείν ιάσθαι, ουδέ κεφαλήν άνευ σώματος, ούτος ουδέν σώμα άνευ ψυχής".

"Όπως ακριβώς δεν πρέπει να επιχειρείται να θεραπευθούν τα μάτια χωρίς το κεφάλι, ούτε το κεφάλι χωρίς το σώμα, έτσι δεν πρέπει ούτε το σώμα χωρίς την ψυχή". ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΙΣ ΧΑΡΜΙΔΗΝ (ή "ΠΕΡΙ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗΣ" §156ε ΠΛΑΤΩΝΟΣ 428 – 347 π.Χ.).7

... Όσα δε δαιμονίαισι τύχαις βροτοί άλγε’ έχουσιν ήν αν μοίραν έχης, ταύτην φέρε μηδ’ αγανάκτει, ιάσθαι δε πρέπει καθ’ όσον δύνη· Από τα κακά που συμβαίνουν στους ανθρώπους, προερχόμενα από τους θεούς, όσα στη μοίρα σου πέφτουν, να τα υποφέρεις χωρίς ν’ αγανακτείς. Και όσο μπορείς να τα γιατρεύεις.
Πυθαγόρας Χρυσά έπη

...τὰ τοῦ σώματος δυστυχήματα τοῖς τῆς ψυχῆς ἐπιτηδεύμασιν ἰᾶσθαι ... να θεραπεύει κανείς τα ελαττώματα του σώματος με τα προτερήματα της ψυχής.
ΛΥΣΙΑΣ Ὑπὲρ τοῦ ἀδυνάτου (24) (1-3).


Σκοπός της ιστοσελίδας IASTHAI είναι η κατανόηση των πραγματικών δυνατοτήτων του βελονισμού με το κοινό και η παρουσίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
Το IASTHAI δεσμεύεται για την την εγκυρότητα των ιατρικών πληροφοριών που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα, ελέγχεται και ανανεώνεται μηνιαίως για κάθε νέα βιβλιογραφία αναφερομένη στην Κινέζικη ιατρική – βελονισμό.
Τ
ο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι ενημερωτικό και το IASTHAI δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις πληροφορίες που έχουν συμπεριληφθεί στην Ιστοσελίδα αποδειχθεί από περαιτέρω έρευνες μη αποτελεσματική.
Η αρθρογραφία του IASTHAI δεν μπορεί να αντικαταστήσει την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Πάντα ζητάμε τις συμβουλές του εξειδικευμένου ιατρού
για την πάθηση μας.

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας έχει αποκλειστικά ρόλο ενημέρωσης, δεν συνιστά προτροπή για αλλαγή ή τερματισμό κάποιας θεραπείας ή αγωγής και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει το γιατρό σας. 

 

iasthai.gr