ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ


Με την απόδειξη πληρωμής που λαμβάνεται από το ιατρείο μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή των χρημάτων σας από την ασφαλιστική εταιρεία σας.
Η οικονομική κάλυψη είναι συγκεκριμένη για κάθε ασφαλιστικό φορέα, επομένως ελέγξετε εκ των προτέρων με την ασφάλειά σας ποιοι είναι οι όροι κάλυψης.

Πολλοί ασφαλιστικοί φορείς όπως το Ταμείο Υγείας Προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Ασφαλιστικός Οργανισμός των Δημοσιογράφων (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες όπως η Interamerican με το MEDISYSTEM και η Alico με το Benefit
Club αναγνωρίζουν τον βελονισμό ως ιατρική πράξη και τον καλύπτουν ασφαλιστικά.