Συμπτώματα στέρησης από τη νικοτίνη

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΙΚΟΤΙΝΗ


Τα συμπτώματα κορυφώνονται κατά την πρώτη εβδομάδα της αποχής, και υποχωρούν σε 2-4 εβδομάδες, αλλά η επιθυμία για κάπνισμα μπορεί να διατηρηθεί, και είναι ο ισχυρότερος παράγοντας για υποτροπή. 


[Παραχώρηση από Hughes et al. Addiction 1994;89:1461-70]