Πρωτόκολλο NADA & βελονισμός

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ NADA & ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

National Acupuncture Detoxification Association

Το Acudetox είναι ένα πρωτόκολλο ωτο - βελονισμού για τη θεραπεία των εθισμών.


Η μέθοδος άρχισε να χρησιμοποιείτε από το 1973 μετά από μελέτες του θωρακοχειρουργού Δρ Wen στο Χονγκ Κονγκ.

Το 1985 ιδρύθηκε στην Η.Π.Α η National Acupuncture Detoxification Association (NADA).
Η μέθοδος χρησιμοποιείται με επιτυχία και είναι σε θέση να ανακουφίσει τα σωματικά και ψυχικά συμπτώματα οποιασδήποτε ψυχότροπης ουσίας.

Η μέθοδος που εφαρμόζεται στο ιατρείο δεν είναι τυποποιημένη, άλλα εφαρμόζεται συνδυαστική μέθοδος Acudetox και ιατρικού βελονισμού, ανάλογα τις ανάγκες του κάθε καπνιστή για άριστα αποτελέσματα

Πριν από τη θεραπεία, αξιολογούμαι την κατάσταση της υγείας.

 • ιατρικός έλεγχος (κλινική εξέταση),

 • συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου του Fagerström για να εκτιμηθεί ο βαθμός εξάρτησης που ταξινομεί τους χρήστες σε τέσσερα επίπεδα εξάρτησης:
 • ήπια (0-2),
 • μεσαία (3-4),
 • ισχυρή,
 • πολύ ισχυρή (5-6).


Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 • ωτο - βελονισμό με εφαρμογή πρωτοκόλλου NADA,
 • ιατρικό βελονισμό,
 • βοτανοθεραπεία,
 • ομοιοπαθητική,
 • αιματολογικό check up, για την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου και πιθανή ανάγκη λήψης άλλων άμεσων μέτρων πρόληψης ή διενέργεια επιπρόσθετων εξετάσεων προϋποθέσεις για την γενικότερη διατήρηση της υγείας και ευεξίας,
 • ατομική ψυχολογική υποστήριξη με δυνατότητα ομαδικής θεραπείας,
 • τακτική παρακολούθηση και τηλεφωνική επικοινωνία.