Προαγωγή υγείας, πρόληψη, κινέζικη ιατρική & βελονισμός

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗ, ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ & ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ


Η κινέζικη ιατρική (Κ.Ι), (Βελονισμός & Βοτανοθεραπεία) διαθέτει μεγάλες δυνατότητες για τη βελτίωση της υγείας και ευεξίας των ανθρώπων και οι υπηρεσίες της αυξάνονται καθημερινά.

Είναι ένα σημαντικό, αλλά υποτιμημένο, μέρος της υγειονομικής περίθαλψης.
Ειδικότερα στον τομέα των χρόνιων, μη μεταδοτικών ασθενειών και ειδικά του πληθυσμού που μεγαλώνει, η κινέζικη ιατρική  (Βελονισμός & Βοτανοθεραπεία) είναι συχνά η πιο προσιτή αποτελεσματική και πιο αποδεκτή ιατρική και μπορεί επίσης να αποτελέσει ένα εργαλείο για να βοηθήσει στην επίτευξη της καθολικής κάλυψης της υγείας.
Για πολλά εκατομμύρια ανθρώπων, που συχνά ζουν σε αγροτικές περιοχές των αναπτυσσόμενων χώρων, τα φυτικά φάρμακα, και οι παραδοσιακές θεραπείες, είναι η κύρια και μερικές φορές η μόνη πηγή της υγειονομικής περίθαλψης, ενώ στις πλούσιες χώρες, η Κ.Ι πληροί ένα σύνολο αναγκών σε ανθρώπους που επιδιώκουν όλο και περισσότερο την χρήση φυσικών προϊόντων, οικολογικών και όχι ένα φάρμακο – χημικό τρόπο πρόσβασης στην υγεία τους.


Παρεμπιπτόντως, σχεδόν το ένα τέταρτο όλων των σύγχρονων φαρμάκων προέρχονται από φυσικά προϊόντα, πολλά από τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην παραδοσιακή κινέζικη ιατρική. Αυτή φυσικά η πρόκληση αναγκάζει την Κ.Ι να χρειάζεται επιστημονικά αυστηρή σύγκριση ασφαλείας και αποτελεσματικότητας, με επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά της βάσει ερευνών για την ποιότητα και την αξιολόγηση της ασφάλειας της.
Margaret Chan, M.D Γενικός Διευθυντής, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας


Η ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ & Ο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΑ ΑΠ ΟΛΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

>> Η ΥΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΣΕ ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΑ <<


Η προληπτική ιατρική είναι πρωτογενής πρόληψη δηλαδή στοιχείο γνώσης για την αποφυγή της έναρξης των παθογενετικών εκείνων καταστάσεων που μπορεί να οδηγήσουν στην κλινική εμφάνιση μιας ασθένειας. Η πρόληψη βασίζεται φυσικά στην σωστή και επιστημονική ενημέρωση (στοιχείο γνώσης)
.

Το στοιχείο γνώσης (πληροφορία) είναι αυτή που επηρεάζει με μη τυχαίο τρόπο την εξέλιξη οποιουδήποτε συστήματος συνεπώς και την υγεία μας.
Η έλλειψη αυτής της πληροφορίας κάνει τους ανθρώπους να περιμένουν μέχρι να είναι πολύ αργά για την πρόληψη της νόσου.
Η κινεζική ιατρική είναι ολιστική γιατί ποτέ δεν δημιούργησε ένα δυϊσμό μεταξύ του μυαλού και του σώματος και δεν διαφοροποιεί στο πλαίσιο της ασθένειας τα σωματικά από τα ψυχικά προβλήματα (νοητικά και / ή συναισθηματικά) πιστεύοντας ότι το ένα μπορεί να επηρεάσει το άλλο.
Η θεραπεία δεν τείνει στην αποδρομή των συμπτωμάτων, αλλά στην θεραπεία της ρίζας της ασθένειας και, ως εκ τούτου, στις πολλές εκφράσεις της (σωματικές, ψυχικές, συναισθηματικές και πνευματικές).
Η κινέζικη ιατρική είναι ένα ολοκληρωμένο σύνθετο σύστημα φροντίδας, που στην Ανατολή θεραπεύει για πάνω από 2.500 χρόνια, ενώ στη Δύση για τουλάχιστον εκατό. Βασίζεται σε μια συμπαγή θεωρία που μεταμορφώνεται και εμπλουτίζεται στο πέρασμα των αιώνων, φθάνοντας στην ωριμότητα που επιτρέπει την διάγνωση και την επιτυχία της θεραπεία των προβλημάτων υγείας της εποχής μας.


Η ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ EINAI "ΟΛΙΣΤΙΚH" ΕΠΕΙΔH ΣΤΗΡIΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ

Tο έμβιο ον είναι μια διείσδυση ενέργειας

Ενέργεια είναι το πνεύμα, όπως είναι οι σκέψεις και τα συναισθήματα, ενέργεια είναι επίσης το φυσικό μας σώμα, αλλάζει μόνο ο βαθμός αυτής της ενεργειακής πυκνότητας.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάθε ζωντανό ον είναι μια αδιάσπαστη ενεργειακή συνέχεια από την πλέον αραιή (το πνεύμα) μέχρι την πιο συνεκτική συμπύκνωση (υλική υπόσταση).
Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζουμε ότι κάθε όργανο είναι ένα μικροσύστημα ενεργειακά εμπλεκόμενο με τα άλλα όργανα.
Στην υγεία όπως και στην ασθένεια, υπάρχει επικοινωνία και επιρροή μεταξύ των μερών, η χαλάρωση του νου ωφελεί το σώμα και μια σωματική διαταραχή επηρεάζει την ψυχή.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η κινεζική ιατρική βασίζεται, στην πεποίθηση ότι ζούμε σε ένα σύμπαν στο οποίο τα πάντα είναι αλληλένδετα.
Ότι συμβαίνει σε ένα μέρος του σώματος επηρεάζει όλα τα άλλα μέρη του σώματος.
Το μυαλό και το σώμα δεν εξετάζεται μεμονωμένα, αλλά ως μέρος ενός ενεργειακού συστήματος. Ομοίως, τα όργανα και τα συστήματα οργάνων θεωρούνται ως αλληλοσυνδεόμενες δομές που συνεργάζονται για να διατηρηθεί η λειτουργία του σώματος.
Η κινέζικη ιατρική περιλαμβάνει μια σειρά από μεθόδους που έχουν στόχο να βοηθήσει τα άτομα όχι μόνο να αποκαταστήσουν άλλα κυρίως να διατηρήσουν την υγεία τους.
Η κινέζικη ιατρική δεν επικεντρώνονται σε ένα μόνο σύμπτωμα, θεωρεί ότι είναι σημαντικό η κατάσταση του ατόμου στο σύνολό της σωματικής, ψυχικής και πνευματικής υγείας του.
Ο κύριος στόχος της κινεζικής ιατρικής είναι να διαμορφώσει μια διάγνωση όσο το δυνατόν ακριβέστερη η οποία να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια την ενέργεια ανισορροπία και τις ρίζες αυτής της αιτιοπαθογένειας.

Η κινέζικη ιατρική ενεργοποιεί την φυσική επανορθωτική ικανότητα του ανθρώπου.
Τότε επιτυγχάνεται ίαση, αποκλειστικό προνόμιο της έμφυτης βιολογικής διεργασίας του οργανισμού.
Ο άνθρωπος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μηχανή από τον ιατρό και την κλασική ιατρική, που όταν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα λειτουργίας απλά αλλάζουμε ένα συγκεκριμένο ανταλλακτικό.


Matteo Pugliese 1969-


Ο ιατρός δεν πρέπει να ειδικευθεί σε μηχανικό της υγείας (Monnier).

Τα συμπτώματα πρέπει να θεωρούνται έκφραση της ασθένειας και όχι η ίδια η ασθένεια αυτή καθ’ αυτή.
Οι θεραπευτικές χειρουργικές τεχνικές, επιβεβλημένες σε μερικές πολύ προχωρημένες παθολογικές καταστάσεις, δεν συνιστούν ίαση υπό την πραγματική έννοια του όρου, αλλά επιτυχή θεραπεία χωρίς ουσιαστική αποκατάσταση των ανατομικών βλαβών του οργανισμού.
[ Γράφει ο Κ. Γαρδίκας ... « Οι ειδικοί δεν διαθέτουν ισορροπημένη και συμμετρική γνώσιν σε όλα τα κεφάλαια της Παθολογίας».
Η εκρηκτική αύξηση των γνώσεων είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία των ειδικοτήτων.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα:

Το ενδεχόμενο να ξεφύγει από τον ειδικό κάτι το σημαντικό έξω από το σύστημα του.

Ο γενικός παθολόγος κάνει συστηματική λήψη του ιστορικού και προσεκτική αντικειμενική εξέταση του αρρώστου, ενώ κατά κανόνα οι ειδικοί είναι φειδωλοί και στα δύο, γιατί συνήθως προσφεύγουν ταχέως στο εργαστήριο που τους είναι πιο προσφιλές.

Δυστυχώς ο άρρωστος εντυπωσιάζεται περισσότερο από την απομόνωση στο φούρνο της μαγνητικής τομογραφίας, παρά από την λήψη ενός καλού ιστορικού.

Και το σπουδαιότερο: Ο παθολόγος μιλά, κουβεντιάζει με τον άρρωστο. Ο ειδικός είναι τεχνοκράτης, δεν μιλά, δεν ακούει, είναι πάντα βιαστικός. Και ξέρουμε, όπως είπα, πόσο πολύτιμο θεραπευτικό όπλο είναι η κουβέντα με τον άρρωστο, η οποία ας μη ξεχνάμε ότι παρέχεται και δωρεάν.
Η απομόνωση, ανεξαρτητοποίηση και στεγανοποίηση καθεμιάς ειδικότητος είναι τεχνητή και αφύσικη. Τα διάφορα όργανα του ανθρωπίνου σώματος δεν μπορεί να είναι στεγανά και ανεξάρτητα διαμερίσματα. Αλληλοεξάρτηση και αλληλοεπίδραση μεταξύ τους θα απορούσε κανείς εάν δεν υπήρχε.
Καιρός είναι να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος δεν χωρίζεται, και να θυμηθούμε την θεωρία της ολότητος του Αριστοτέλη ''Το γαρ όλον πρότερον ἀναγκαῖον είναι του μέρους, αναιρουμένου γαρ του όλου, ουκ  έστι πους, ουδέ χείρ''. Τα μέρη είναι υποτεταγμένα εις το όλον.
Να θυμηθούμε επίσης τον Αριστοτέλειο Wertheimer, πρωτοπόρο της θεωρίας της Gestalt ''Οτι συμβαίνει εις τον όλον δεν προέρχεται από τη σύνθεση των μερών, αλλ’ αντίστροφα ότι συμβαίνει σε ένα μέρος αυτού, ορίζεται από την εσωτερική σύσταση του όλου''.
Σήμερα σοβαροί επιστήμονες δέχονται ότι ακόμα και τα όρια σωματικών και ψυχικών παθήσεων δεν είναι σαφή, ενώ εξάλλου έχει αποδειχθεί ότι ψυχικές νόσοι προκαλούν σωματικές διαταραχές και αντίθετα. Και τι θα πούμε εάν αύριο η νόσος μελαγχολία αντικατασταθεί με τον όρο νόσος των υποδοχέων της σεροτονίνης; 


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΓΑΡΔΙΚΑΣ
ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1913 - 2003

 

Για την κινέζικη Ιατρική δεν υπάρχει η ασθένεια, ως πονοκέφαλος, δυσμηνόρροια, κ.λπ αλλά ασθενής με συγκεκριμένα σημεία και συμπτώματα, των οποίων η προσεκτική ανάλυση θα οδηγήσει στην πραγματική διάγνωση.
Η κινεζική ιατρική δεν έχει παρενέργειες γιατί δεν είναι ιατροκεντρική.
Αλλά αυτό ισχύει μόνο αν ο ιατρός είναι σε θέση να διαμορφώσει μια σωστή διάγνωση. Και δεν είναι μόνο αυτό. Απαιτεί μακρά και σε βάθος μελέτη που να εκπαιδεύσει κυρίως τη λογική σκέψη που είναι η βάση της θεωρίας της κινεζικής ιατρικής (βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια λογική σκέψη που μπορεί να οριστεί συνθετική ή διαλεκτική, σε αντίθεση με τη λογική της δυτικής σκέψης είναι αναλυτική).
Η έξαρση των συμπτωμάτων που εμφανίζεται σε ορισμένες ασθένειες δεν θα πρέπει να θεωρείται αρνητική παρενέργεια, αλλά μέρος της κανονικής διαδικασίας θεραπευτικής επεξεργασίας. Ούτε θεωρείται θεραπευτική αδυναμία οι παροδικές καταστάσεις κόπωσης ή επανεμφάνισης των συμπτωμάτων που μπορεί να ακολουθήσει τη συνεδρία βελονισμού: εκφράζει με σαφήνεια τις ενεργειακές κινήσεις που προηγούνται σε μια επανεξισορρόπηση της ίδιας της ενέργεια μας.

 Ο βελονισμός δεν είναι πάντα μια οριστική θεραπεία, εξισορροπεί την ενέργεια και διορθώνει τα αίτια της ασθένειας.
Το άτομο, ως ένα ζωντανό ον, είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο. Μπορεί ανά πάσα στιγμή, για λογούς είτε χρόνιας λαθεμένης άσκησης της υγιεινής συμπεριφορά μας, είτε για ιδιοσυγκρασιακή αδυναμία, να αρρωστήσουμε πάλι. Αν το καταλάβουμε αυτό μπορούμε να καταλάβουμε τη σημασία της πρόληψης, και να θέσουμε σε καθημερινή πρακτική των τεχνικών της διατήρησης της υγείας και της πρόληψης των ασθενειών.
Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την Κινεζική ιατρική οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αποτελεσματικότητά της, το κόστος και στην έλλειψη αρνητικών παρενεργειών σε σύγκριση με τη δυτική ιατρική.

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ & ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ