Παραδείγματα ευρείας χρήσης φαρμάκων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την βοτανολογία

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΙΑ

 

Χρήση φυσικής πρώτης ύλης τόσο για την απομόνωση όσο και για την παρασκευή σε βιομηχανική κλίμακα του φαρμάκου.

 

 • Δακτυλίτιδα (Digoxin ®)
 • Γαλανταμίνη (Reminyl ®)
 • Σκοπολαμίνη (Buscopan ®)

 

Χρήση φυσικής πρώτης ύλης για την απομόνωση του φαρμάκου.

 

 • L-Dopa (Madopar ®)

 

Χρήση φυσικής πρώτης ύλης για την απομόνωση του φαρμακοφόρου μέρους του φαρμάκου.

 

 • Αμβροξόλη (Mucosolvan ®)
 • Τιοτρόπιο (Spiriva ® )
 • Ιππρατρόπιο (Atrovent ®)
 • Στατίνες (Mevacor ®)

 

Χρήση φυσικής πρώτης ύλης για την απομόνωση του μη φαρμακοφόρου μέρους του φαρμάκου.

 

 •  Μελοξικάμη (Movatec®)

 

Χρήση φυσικής πρώτης ύλης για την ανεύρεση του ενεργού μέρους της φαρμακοφόρου ομάδας.

 

 • Ξυλοκαϊνη (Procaine ®)
 • Καπτοπρίλη (Capoten ®)
 • γενικά όλα τα αντυπερτασικά της κατηγορίας των
 • αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης
 • Σιλντεναφίλη (Viagra ®))
 • Κορτικοστεροειδή (Solu-medrol ®)