Γυναικεία & αναπαραγωγική υγεία

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ & ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΥΓΕΙΑ


Η υγεία και η ευημερία των γυναικών είναι πάντα ένα θέμα για τα οποία ο ιατρικός κόσμος πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή.

Κάθε στάδιο της ζωής μιας γυναίκας, από την αρχή της αναπαραγωγικής ηλικίας της έως την εμμηνόπαυση, έχει συγκεκριμένες ανάγκες που απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις και συχνά συνδυασμό ειδικοτήτων.
Επιπλέον, η γυναίκα από τη φύση της έχει την τάση να έχει μια μεγαλύτερη εστίαση στην αυτο-φροντίδα της από τους άνδρες: οι γυναίκες αρρωσταίνουν περισσότερο και έχουν μεγαλύτερη επίγνωση της κατάστασης της υγείας τους.

Ο ιατρικός βελονισμός όχι μόνο μπορεί αλλά και επιβάλλεται να συνυπάρχει με την κλασική Μαιευτική και Γυναικολογική ιατρική και να εφαρμόζεται ταυτόχρονα με τις φαρμακευτικές θεραπείες, όπου και όταν έχει φυσικά ένδειξη.

Για να έχουμε τα καλύτερα συνδυαστικά αποτελέσματα της ταυτόχρονης εφαρμογής βελονισμού και κλασικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής ιατρικής πρέπει να αποσαφηνίσουμε ότι είναι αναγκαίο η διάγνωση να γίνεται από τους γιατρούς της κλασικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής ιατρικής.

Η Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική (TCM) έχει σημαντικά πλεονεκτήματα στη θεραπεία των γυναικολογικών διαταραχών.

Τα πρώτα γραπτά κείμενα για γυναικολογικά θέματα έρχονται από το 1500 π.Χ. και αναφέρονται σε διάφορες καταστάσεις του τοκετού. Την περίοδο 476 – 221 π. Χ γράφεται το πρώτο βιβλίο βοτανολογίας το οποίο περιγράφει βότανα για την θεραπεία της υπογονιμότητας.
Την ίδια περίοδο εμφανίζονται οι πρώτοι ιατροί που ασχολούνται αποκλειστικά με την γυναικεία υγεία.
Από το 1237 μ.Χ., έχουμε το πρώτο βιβλίο αφιερωμένο αποκλειστικά στη γυναικολογία και μαιευτική της κινεζικής ιατρικής, με 10 διαφορετικές αιτίες υπογονιμότητας.
Την περίοδο 1368 – 1644 μ. Χ γράφονται νέα βιβλία γυναικολογίας – μαιευτικής όπου αναφέρεται πρώτη φορά για η σημασία του άγχους.
Από το 1949 συνδυάζεται η κλασσική δυτική γυναικολογία με την κινεζική ιατρική με αποτέλεσμα την δημιουργία νέων θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

Ακολουθώντας τις οδηγίες του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών (National Institutes of Health) το θεραπευτικό κέντρο Ιάσθαι δηλώνει ότι η ποιότητα των δεδομένων και των στοιχείων που αναζητούμε στην παρούσα ιστοσελίδα προέρχονται από τεκμηριωμένες και αξιόπιστες πηγές που εγγυώνται την αξιοπιστία των πληροφοριών (evidence based information). 

Οι παρεχόμενες πληροφορίες απευθύνεται σε ασθενείς των οποίων η κλασική θεραπεία και η πρόληψη και συμπτωμάτων δεν αντιμετωπίζονται ή δύσκολα αντιμετωπίζονται με τα μέσα της κλασικής ιατρικής.