Δυτική ιατρική vr ανατολικής ιατρικής

ΔΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ VR ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

Παρατηρείται μια τάση για αναζήτηση μίας πιο ανθρώπινης ιατρικής που θα φροντίσει τον άνθρωπο αυτό καθαυτό και όχι μόνο την παθολογία του.
Έτσι δικαιολογείται η ανάκτηση ενδιαφέροντος για τις παραδοσιακές θεραπευτικές μεθόδους οι οποίες αποσκοπούν όχι τόσο στο να καταστρέψουν τον παθογόνο παράγοντα αλλά κυρίως στο να ξαναδώσουν στον ανθρώπινο οργανισμό την ικανότητα να αντιστέκεται στον παράγοντα αυτό.
Αυτό δεν σημαίνει πάντως ότι η συμβατική και η μη συμβατική ιατρική αλληλοαποκλείονται.
Αντιθέτως, μπορούν να δρουν συμπληρωματικά και προς μεγάλο όφελος των ασθενών.

Η Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση των Ασθενειών και Σχετικών Προβλημάτων Υγείας» (ICD-11) που κυκλοφόρησε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και αντικατοπτρίζει την πρόοδο στην ιατρική επιστημονική κατανόηση, θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022, και το οποίο επιτρέπει στους επαγγελματίες υγείας να μοιράζονται πληροφορίες υγείας σε όλο τον κόσμο, ενσωμάτωσε την Παραδοσιακή Κινεζική Ιατρική (ΠΚΙ) στους κωδικούς του (κεφάλαιο 26). 

 

Τι είναι η Υγεία?

 

Κλασική ιατρική

Ο ισχύων ορισμός της Υγείας περιλαμβάνεται στον πρόλογο του καταστατικού του ΠΟΥ. Υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Διάσκεψη για την Υγεία (Νέα Υόρκη, 19-22 Ιουνίου 1946), τέθηκε σε ισχύ στις 7 Απριλίου 1948 και παραμένει αναλλοίωτος:

Υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, νοητικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία νόσου ή αναπηρίας.


Κινέζικη ιατρική

Η ενεργειακή ισορροπία μεταξύ των οργάνων που συνθέτουν τον οργανισμό μας και ταυτόχρονα η ενεργειακή ισορροπία μεταξύ του οργανισμού μας και του περιβάλλοντος.


Η "συμβατική δυτική ιατρική" αναφέρεται στην κλασική ιατρική εκπαίδευση που προσφέρεται μέσω των ιατρικών σχολών.

Είναι μια προσέγγιση φαρμακευτική και χειρουργική που αποκλείει κατά μεγάλο μέρος την διατροφή, την ευεξία, την ιατρική νου-σώματος, την εκπαίδευση των ασθενών, και άλλες φυσικές θεραπείες.
Υποστηρίζει ότι το σώμα αποτελεί μόνο μια συλλογή από ανταλλακτικά - όργανα, και ότι με την απομόνωση αυτών των τμημάτων και την ξεχωριστή μελέτη τους, μπορούμε να μελετήσουμε να καταλάβουμε και να θεραπεύσουμε το σύνολο.
Δυστυχώς πάρα πολλοί ιατροί περιλαμβάνεται, στην κατηγορία των ιατρών που ως φοιτητές παγιδεύτηκαν από πανεπιστημιακούς δασκάλους στη ναρκισσιστική βεβαιότητα για το αλάθητο της επιστήμης μας.
Αυτή η σκέψη έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τις ανατολικές φιλοσοφίες, οι μελετητές των οποίων πιστεύουν ότι το σύνολο μπορεί να γίνει κατανοητό μόνο μέσα από την συνεργιστική λειτουργία των τμημάτων του.


Η "Ανατολική ιατρική» εξετάζει το σύνολο των ασθενών, ολόκληρο το σώμα, την όλη εμπειρία, και ποτέ δεν πιστεύει ότι μόνο η θεραπεία ενός οργάνου ή χρησιμοποιώντας ένα χημικό, φάρμακο ή ακομα και ενός βοτάνου είναι η απάντηση σε κάθε κατάσταση της υγείας.


Η Δυτική ιατρική, σε απάντηση, απορρίπτει τα πάντα από την κινέζικη ιατρική, αγνοώντας την μακρά ιστορία της ασφαλούς και αποτελεσματικής χρήσης της.

Ο τρόπος με τον οποίο ασκείται στον δυτικό κόσμο η κινέζικη ιατρική δεν είναι η πραγματική κινέζικη ιατρική. Ακριβώς όπως το κινέζικο φαγητό που σερβίρεται στην δύση δεν έχει να τίποτα με το κινέζικο φαγητό που αγοράζονται - καταναλώνεται στην Κίνα, η κινεζική ιατρική της δύσης δεν ανταποκρίνεται με την κινεζική ιατρική πρακτική στην Κίνα.

Πρόσφατες επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι πολλά δημοφιλή βότανα της εναλλακτικής ιατρικής επιδεικνύουν ισχυρά φαρμακευτικά αποτελέσματα, όπως η κανέλα που σταθεροποιεί το σάκχαρο του αίματος.
Οι δυτικοί γιατροί, φυσικά, έχουν εντελώς απορρίψει ολόκληρο το σύστημα αυτής της ιατρικής ως αγυρτεία, αγνοώντας πολλές χιλιάδες χρόνια ασφαλούς, και αποτελεσματικής χρήσης κυριολεκτικά δισεκατομμύρια των ανθρώπων, με βάση την γνώση, την σοφία και την εμπειρία στην υποστήριξη μιας ισορροπημένης, ολιστικής υγείας .

"Συμπληρωματική ιατρική" σημαίνει τον συνδυασμό της συμβατικής θεραπείας με τις εναλλακτικές θεραπείες, αλλά οι εναλλακτικές θεραπείες έχουν σχεδόν πάντα απορριφθεί από το να είναι η πρωτογενής θεραπείες και έχει συνήθως υποβιβαστεί σε υποστηρικτικό ρόλο.

Η «ολιστική ιατρική» είναι ένας σχετικά πρόσφατος όρος που περιγράφει συνήθως μια πιο ισορροπημένη και φιλική προσέγγιση των φυσικών θεραπειών βασιζόμενη στην υποστήριξη της υγείας και της ευεξίας του ασθενούς, παράλληλα με την συμβατική θεραπεία η οποία συστήνει φάρμακα και χειρουργικές επεμβάσεις ενώ θα έπρεπε να αποτελούν μόνο την έσχατη λύση.
Το αυξανόμενο αυτό ενδιαφέρον για την ανατολική ιατρική οφείλεται, στην απομυθοποίηση της συμβατικής ιατρικής της οποίας η εξαιρετική τεχνολογική ανάπτυξη αντανακλάται σε μια αδιαμφισβήτητη επιτυχία από ιατρική άποψη, αλλά ταυτόχρονα και σε κάποια ρήξη της σχέσης ιατρού ασθενούς.
Επιπλέον, όλα αυτά τα φάρμακα στα οποία βασίζεται η συμβατική ιατρική είναι ασφαλώς αποτελεσματικά αλλά στοχεύουν κυρίως στα συμπτώματα και προκαλούν συχνά ανεπιθύμητες παρενέργειες και μάλιστα σοβαρές καταστάσεις εξάρτησης.

Ομοιότητες της κλασικής και κινέζικης ιατρικής για την ορθή λήψη μίας  τεκμηριωμένης διαγνωστικής προσέγγισης του ασθενή.

Σύμφωνα με τον φυσικό Ελευθέριο Γκορτζή (Ph.D) στην Ιατρική Φυσική-Πληροφορική της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών στο βιβλίο του "Υπηρεσίες ιατρικής πληροφορικής και τηλεϊατρικής" αυτό επιτυγχάνεται στην κλασική ιατρική χάρις στην ανάπτυξης της ιατρικής πληροφορικής (medical informatics) και της τηλεϊατρικής (telemedicine).

Κατά τη διαδικασία λήψης του ιστορικού στα αρχικά στάδια προσέγγισης του ασθενή για μια τεκμηριωμένη διαγνωστική προσέγγιση, συνυπάρχοντας πάντα η αβεβαιότητας ορθής κρίσης, ανάλογα με την εμπειρία του ιατρού, η διάγνωση ειναι η μη αναλυτική σύνθεση των διαγνωστικών δεδομένων, η οποία καλείται "ευρετική", στην κλασική ιατρική και μιας μη αναλυτικής σύνθεσης των συμπτωμάτων στην κινέζικη ιατρική η οποία ήδη αποτελεί την βάση της κινέζικης ιατρικής και αυτά τα δεδομένα εξετάζονται "ολιστικά", θεωρώντας ότι αυτά έχουν μια σύνθετη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, η οποία καθορίζει και την τελική διάγνωση.

Ο όρος «επιστήμη σκουπίδια" χρησιμοποιείται από τους υπερασπιστές της συμβατικής ιατρικής για να δυσφημίσουν τα πάντα έξω από τη συμβατική ιατρική που δεν ελέγχουν ή είναι εκτός αφής των γνώσεων τους, ανεξάρτητα από το αν ή όχι βασίζονται σε έγκυρες επιστημονικές μελέτες.

Αυτό το δικαίωμα όμως το δίνουν από την μια πλευρά οι αυτοαποκαλούμενοι ‘’θεραπευτές’’ που καμιά σχέση δεν έχουν με την ιατρική και με πρακτικές οι οποίες έχουν συχνά πνευματική, μεταφυσική ή θρησκευτική βάση, και εκμεταλλευόμενοι την ανθρώπινη ανασφάλεια, την αγωνία, τους φόβους, για την ζωή και την υγεία τους, δημιουργούν πραγματικά ένα πρόβλημα υγείας ή επιδεινώνουν το προϋπάρχουν και από την άλλη, οι ίδιοι οι ασθενείς οι οποίοι ή από απελπισία λόγω των κακών εμπειριών στη χρήση συμβατικής ιατρικής, άλλα κυρίως από επιθυμία γρήγορων και εύκολων αποτελεσμάτων και ακούγοντας αυτό που θέλουν πχ να ‘’χάσουν’’ τα κιλά που έχουν αποκτήσει στην πορεία μιας ολόκληρης ζωής, παραμονή καλοκαιριού.