Αξιολόγηση της εξάρτησης από τη νικοτίνη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΙΚΟΤΙΝΗ

Το τεστ Fagerström είναι μια δοκιμασία για τον ποσοτικό προσδιορισμό και τον βαθμό του επιπέδου της εξάρτησης από το κάπνισμα και την πιθανότητα υποτροπής.

Το Fagerstrom test είναι ένα ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από 6 ερωτήσεις.
Το συνολικό άθροισμα βαθμολογίας είναι 10 βαθμοί και δηλώνει τη μεγαλύτερη εξάρτηση από τη νικοτίνη.
Ο βαθμός εξάρτησης διαιρείται σε 3 κλίμακες:Βαθμολογία κάτω από 4 δείχνει χαμηλή εξάρτηση.

Βαθμολογία 5–7 δείχνει μέτρια εξάρτηση.

Βαθμολογία πάνω από 7 δείχνει υψηλό επίπεδο εξάρτησης.

Παραχώρηση από Pomerleau CS, Majchrzak MJ, Pomerleau OF. Nicotine dependence and the Fagerström Tolerance Questionnaire: a brief review. J Subst Abuse. 1989;1(4):471-7. Review].