Διαταραχές αυτιστικού φάσματος & αιθέρια έλαια

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ & ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ

 

 

Τα αιθέρια έλαια ΔΕΝ είναι θεραπεία για τον αυτισμό και η συνολική δράση τους εστιάζει στην:

 

  • μείωση της υπερκινητικότητας,
  • μείωση του άγχους, και του στρες,
  • μείωση ελλειμματική προσοχής και θυμού,
  • μείωση δυσφορίας λόγω της αισθητηριακής ευαισθησίας,
  • βελτίωση της εστίασης και στη μείωση της απροσεξίας.

 

Το πιο σημαντικό: το 88% των γονέων σύμφωνα με αμερικανικά κέντρα τα οποία ασχολούνται με παιδιά τα οποία παρουσιάζουν Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι όχι μόνο ευχαριστημένο με τα συνολικά αποτελέσματα άλλα και συνιστούν την χρήση των αιθέριων ελαίων.