Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο & βελονισμός

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ & ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

 

Ως Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο ορίζουμε κάθε βλάβη του εγκεφάλου ως αποτέλεσμα της διαταραχής αιμάτωσης του με μόνιμη ή παροδική επίπτωση στην λειτουργία του και με κυρίαρχη κλινική εικόνα την παρουσία σημείων και συμπτωμάτων από το κεντρικό νευρικό σύστημα ως συνέπεια αυτών των αγγειακών διαταραχών.

Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο συμβαίνει όταν αιφνίδια η ροή του αίματος στον εγκέφαλο, ελαττώνεται σημαντικά ή διακόπτεται απότομα λόγω αιμορραγίας,(αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο ή εγκεφαλική αιμορραγία 20%) ή σε απόφραξη ενός αγγείου (ισχαιμικό (εγκεφαλικό επεισόδιο 80%). 

Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο αποτελεί την 3η αιτία θανάτου μετά τα καρδιολογικά επεισόδια και τον καρκίνο, ενώ αποτελεί παράλληλα την πρώτη αιτία μακροχρόνιας αναπηρίας, καθώς επίσης ένα σημαντικό αίτιο χρόνιας αναπηρίας και τη συνηθέστερη νευρολογική κατάσταση που απαιτεί νοσηλεία. Η θνησιμότητα κυμαίνεται στο 17-34% τις πρώτες 30 ημέρες και 25-40% τον πρώτο χρόνο.

Οι επιπλοκές ενός αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και τα κλινικά ευρήματα εξαρτώνται από το ακριβές σημείο της βλάβης του εγκεφάλου που προσβάλλεται και την έκταση της βλάβης του εγκεφάλου.
Τα συμπτώματα σε ορισμένους ασθενείς υποχωρούν, σε άλλους παραμένει υπολειμματική συμπτωματολογία με μόνιμη αναπηρία , ενώ ορισμένοι ασθενείς θα καταλήξουν. Ανάλογα από το εγκεφαλικό είναι δυνατόν οι ασθενείς να χάσουν την ομιλία, την αίσθηση, τη μυϊκή δύναμη, την κίνηση, την όραση και τη μνήμη.  

Τα συμπτώματα αυτά οφείλονται στις κινητικές και αισθητικές – αντιληπτικές διαταραχές που παρουσιάζει ο ασθενής.
Στην αρχική πορεία της νόσου εμφανίζεται υποτονία (ελαττωμένος μυϊκός τόνος) η οποία σύντομα αλλάζει σε σπαστικότητα (αυξημένος μυϊκός τόνος) με αυξανόμενης αντίστασης στην παθητική κίνηση.
Το αποτέλεσμα της διαταραχής της μυϊκής πλαστικότητας είναι η εμφάνιση ανισορροπίας στην μυϊκό σύστημα που μας διατηρεί στην όρθια στάση με συνέπεια να εμφανιστούν δυσκαμψίες στο πρόσωπο, άνω και κάτω άκρο από την ίδια πλευρά του ασθενούς.
Ταυτόχρονα η παθολογική αισθητικότητα μεταβάλει την φυσιολογική αναγνώριση της αίσθησης της ιδιοδεκτικότητας, της αφής, της δόνησης, της θερμότητας ως αίσθηση πόνοι, ενώ η διαταραχή της αντιληπτικής ικανότητας μειώνει την λογική επιλογή της ικανότητας του συντονισμού της κίνησης ή χειρισμών με αποτέλεσμά αδυναμία ένδυσης, βάδισης, κτλ.

 


ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟ

Η θεραπεία της ημιπληγίας με τον βελονισμό θα πρέπει να αρχίζει ήδη από την πρώτη βδομάδα της πάθησης προκειμένου να είναι περισσότερο αποτελεσματική και να προσφέρει στον ασθενή ένα μεγάλο ποσοστό από την χαμένη λειτουργικότητα και ανεξαρτησία.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ (Α.Ε.Ε)

 • υπέρταση,
 • διαβήτης,
 • καρδιοπάθεια,
 • στένωση καρωτίδων,
 • αθηρωμάτωση αορτικού τόξου,
 • δυσλιπιδαιμία,
 • κάπνισμα,
 • αλκοολισμός,
 • παχυσαρκία,
 • διαταραχές πηκτικού μηχανισμού,
 • υψηλή ομοκυστεΐνη,
 • λοιμώδεις παράγοντες,
 • αγγειίτιδα.