• ΩΡΑΡΙΟ:

    Δευτέρα - Παρασκευή: 16:00-22:00, Σάββατο: 10:00-15:00

  • info@emoustakakis.gr

Βελονισμός & Ομοιοπαθητική

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ
Θεραπευτικό σύστημα στηριζόμενο στην παρατήρηση ότι στη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος σημαντικό ρόλο παίζουν συγκεκριμένοι ενεργειακοί δρόμοι οι οποίοι στην κλασική ιατρική αντιστοιχούν σε διαδρομές βασικών νεύρων που στο βελονισμό ονομάζονται ''μεσημβρινοί''.
Η εφαρμογή του βελονισμού δεν αποτελεί εμπόδιο στην τυχόν φαρμακευτική ή επεμβατική αγωγή αντίθετα μπορεί να ενισχύσει τις άλλες δυτικές θεραπείες. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΡΑΣΗ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ
Η επιτυχία του βελονισμού ως εναλλακτικής θεραπείας γίνεται όλο και πιο δημοφιλής επειδή έχει ρυθμιστική λειτουργία στο σύνολο του οργανισμού η σκέψη του είναι ολιστική, οικολογική και κυρίως αποτελεσματική και η οποία αποτελεί αναμφίβολα τον κυριότερο λόγο της διάδοσης του στη δυτική κοινωνία. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
Η εικόνα του εγκεφάλου ενός ανθρώπου πάσχοντα από επώδυνο νόσημα ή που συναινετικά υποβάλλεται σε ένα ερέθισμα και θεραπεύεται με βελονισμό, δείχνει με την βοήθεια των απεικονιστικών εικόνων της σύγχρονης ιατρικής ότι η εισαγωγή της βελόνας ενεργοποιεί ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου και απενεργοποιεί άλλες. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ - ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ & ΠΡΟΛΗΨΗ

ΩΤΟ - ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟ - ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ