• ΩΡΑΡΙΟ:

    Δευτέρα - Παρασκευή: 16:00-22:00, Σάββατο: 10:00-15:00

  • info@emoustakakis.gr

Παραδείγματα ευρείας χρήσης φαρμάκων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την βοτανολογία.

Χρήση φυσικής πρώτης ύλης τόσο για την απομόνωση όσο και για την παρασκευή σε βιομηχανική κλίμακα του φαρμάκου

Δακτυλίτιδα (Digoxin ®)
Γαλανταμίνη (Reminyl ®)
Σκοπολαμίνη (Buscopan ®)

Χρήση φυσικής πρώτης ύλης για την απομόνωση του φαρμάκου

L-Dopa (Madopar ®)

Χρήση φυσικής πρώτης ύλης για την απομόνωση του φαρμακοφόρου μέρους του φαρμάκου

Αμβροξόλη (Mucosolvan ®)
Τιοτρόπιο (Spiriva ® )
Ιππρατρόπιο (Atrovent ®)
Στατίνες (Mevacor ®)

Χρήση φυσικής πρώτης ύλης για την απομόνωση του μη φαρμακοφόρου μέρους του φαρμάκου

 Μελοξικάμη (Movatec®)

Χρήση φυσικής πρώτης ύλης για την ανεύρεση του ενεργού μέρους της φαρμακοφόρου ομάδας

Ξυλοκαϊνη (Procaine ®)
Καπτοπρίλη (Capoten ®)
γενικά όλα τα αντυπερτασικά της κατηγορίας των
αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της
αγγειοτενσίνης
Σιλντεναφίλη (Viagra ®))
Κορτικοστεροειδή (Solu-medrol ®)